Geas

Voor het onderhoud van de verwarmingsketel en de WarmteTerugWin eenheid hebben we een collectief contract afgesloten bij Geas Energiewacht.
Er waren oorspronkelijk twee contractvormen. Een waarbij de materiaalkosten zijn inbegrepen en een waarbij materiaalkosten door Geas apart in rekening worden gebracht.
Het contract waarbij materiaalkosten zijn inbegrepen kan alleen worden afgesloten wanneer de installatie nog geen 5 jaar oud is en als de installatie niet ouder is dan 15 jaar.
Die periode is inmiddels verstreken, zodat materiaalkosten altijd betaald moeten worden.
Voorrijdkosten en arbeidsloon bij reparaties zijn inbegrepen in het contract.

Het is niet verplicht deel te nemen aan het collectieve contract. Wel moet u dan zelf zorgen voor een onderhoudscontract.
Geas komt eenmaal per jaar voor groot of klein onderhoud. Ook worden dan de filters vervangen.
Het regelmatig schoonmaken van de filters moet u zelf doen.
Dit wordt aangegeven door het knipperen van het display met FIL en TER. Dit kunt u afzetten door de OK knop enkele seconden ingedrukt te houden.