Privéeigendommen

Privéeigendommenhoren niet op de galerij.
De galerij behoort tot de gemeenschappelijke ruimten. Privéeigendommen mogen daar dus niet worden geplaatst, ook niet voor een korte tijd. Dus ook geen vuilniszakken of lege flessen die u van plan was op een later tijdstip te bestemder plaatse te brengen.

Collectanten

Aan collectanten wordt alleen toegang verleend nadat de identiteitspapieren en de vergunning van de gemeente om te mogen collecteren door één van de bestuursleden is gecontroleerd.
Indien een collectant u via de videofoon toegang vraagt, verwijst u deze dan naar het adres dat vermeld staat op het betreffende briefje achter het raam bij de postkasten.