Eenmaal per jaar wordt, meestal in het voorjaar, een Algemene Vergadering gehouden. Het bestuur overlegt dan het financieel verslag van het afgelopen jaar en de begroting van het komend jaar. Naar aanleiding daarvan worden de servicekosten herzien. Ook worden dan andere belangrijke zaken aan de orde gesteld.