Wekelijkse schoonmaak

Op dit moment hebben we een schoonmaakcontract afgesloten met de firma in ’t Veld. Elke week worden de lift en de drie entrees schoongemaakt (zuigen, dweilen en ramenwassen). Eenmaal in de drie weken wordt elk trappenhuis van boven tot beneden gedaan.

Maandelijkse schoonmaak

Elke laatste vrijdagmorgen van de maand wordt er door een aantal vrijwilligers het souterrain, de gangen en rondom het gebouw schoongemaakt.
Dit wordt tijdig aangegeven op de publicatieborden en het wordt zeer op prijs gesteld dat, wanneer u daartoe in staat bent, ook af en toe een handje meehelpt.

Ramenwassen

Vier keer per jaar worden de ramen gewassen. Daarvoor hebben wij een contract met de firma in ’t Veld.
Alleen de ramen die in de gevels van het gebouw zitten worden gewassen. Ook de buitenkant van het glas van de balkons wordt gedaan, niet de binnenkant.