Veiligheid CV-WTW-combinatie

De CV-WTW-combinatie die in 2002 in onze appartementen werd geplaatst moet volgens recente Europese richtlijnen als één toestel worden gezien. Er kan dus niet zomaar een willekeurige CV-ketel geplaatst worden als vervanging voor de bestaande. Op dit moment komt alleen een Ferroli BlueSense CV-ketel in aanmerking als vervanging, waarbij er wel een aanpassing van het WTW-deel noodzakelijk is.

Dat alleen die combinatie in aanmerking komt heeft te maken met veiligheid. In het WTW-deel zit een ventilator waarmee de rookgassen uit de CV worden afgezogen en in het (centrale) rookgaskanaal worden afgevoerd. Wanneer, om welke reden dan ook, de ventilator in het WTW-deel niet werkt, wordt ook de CV automatisch uitgeschakeld. Daarmee wordt voorkomen dat rookgassen in het appartement terechtkomen. Dat kan leiden tot koolmonoxide­vergiftiging, niet alleen bij u, maar ook bij uw buren. Die veiligheidsvoorziening werkt alleen in de huidige Agpo-combinatie en in de nieuwe combinatie van de bestaande WTW en de vervangende Ferroli Blue Sense ketel, niet in combinatie met andere CV-ketels. Bewoners die in het verleden een andere CV-ketel geïnstalleerd hebben gekregen lopen daarmee dus een veiligheidsrisico.